ʔ̃J^O@VOL.20i25N11sjAK-693
}45,000~
ԓqnFG
:37.5~21.5(mm)@:34.0~20.5(mm)


AM-297ϑi
}35,000~
ԓnFG
\:42.5~19.5(mm)@:42.5~14.5(mm)


AT-947ϑi
Z\}28,000~
Sn
77.7~77.5~3.0(mm)@112g


AT-951
48,000~
Snzڏۛ
76.0~72.8~6.0(mm)@123g


AT-956
45,000~
Snzڏۛ
77.8~77.4~5.2(mm)@115g


AT-979
؁@间}39,000~
Snzڏۛ
78.4~77.3~2.8(mm)@112g


AT-991
Ҋ}i:BZj45,000~
Sn
75.3~72.3~5.5(mm)@105g